Usluge

Kako Vam možemo pomoći?

Konsalting

Amber Software pruža usluge konsaltinga u oblasti ICT tehnologija oslanjajući se na bogato iskustvo i dugogodišnju, uspešnu saradnju sa kompanijama koji su lideri i nosioci IT razvoja u svetu.

Projektovanje

Sastavni deo ove usluga je svakako i izrada projektne dokumentacije u cilju obezbeđivanja lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola kao i konsalting prilikom izrade projektnih zadataka.

Integracija ICT sistema

Amber Software poslovnim korisnicima nudi objedinjene usluge iz domena telekomunikacionih i ICT tehnologija koje obuhvataju integraciju, instalaciju, puštanje u rad sistema kao i održavanje opreme i aplikacija iz celokupnog portfolija kompanije.

Izvođenje radova

Amber Software je u potpunosti specijalizovan za pružanje usluga izvođenja radova i nadzora radova na postavljanju kablovskih sistema u projektima računarskih mreža i to optičkih i UTP bakarnih mreža.

Obuka korisnika

Amber Software raspolaže savremeno opremljenom laboratorijom, u kojoj, u zavisnosti od zahteva i potreba korisnika, naši sertifikovani inženjeri prenose svoja praktična iskustva na korinike našeg trening centra.

Tehnička podrška i održavanje

Amber Software pruža standardnu uslugu održavanja po pozivu ili mogućnost sklapanja posebnih ugovora o održavanju, čime je garancija neprekidne operativnosti instaliranog sistema podignuta na najviši nivo.

Želite da sarađujete sa nama?

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, slobodno nas kontaktirajte.