Integracija ICT sistema

Amber Software poslovnim korisnicima nudi kompletna IT rešenja i sisteme za Objedinjene komunikacije koje obuhvataju integraciju, instalaciju, puštanje u rad sistema i održavanje opreme i aplikacija iz celokupnog portfolija kompanije. 

Svoju ponudu Amber Software zasniva na proizvodima i rešenjima najvećih svetskih ICT proizvođača kao i na razvoju sopstvenih rešenja, oslanjajući se na jake lokalne timove, regionalnu saradnju i individualni pristup svakom korisniku.

Pre instalacije kod korisnika, u servisnom centru, vrši se priprema i testiranje sistema i opreme kako bismo klijentima obezbedili kontinuitet poslovnog procesa, maksimalnu iskorišćenost i pouzdanost sistema i omogućili da zaštite sredstva uložena u ICT infrastrukturu.

Amber Software usluge integracije ICT sistema nudi u različitim sektorima: državne institucije, javna preduzeća, velika preduzeća, mala i srednja preduzeća, zdravstvo, trgovinski lanci i sl.

Želite da sarađujete sa nama?

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, slobodno nas kontaktirajte.