Serverski sistemi i virtuelizacija

U svakodnevnom radu datacentar-a savremenih kompanija virteulizacija svih raspoloživih IT resursa postojećeg ili planiranog sistema postala je standard bez kog dalji rad postaje neoptimalan, nefleksibilan i često ekonomski neisplativ.

U cilju što većeg zadovoljstva i efikasnosti svojih klijenata, Amber Software svojim korisnicima sa uspehom nudi kompletne usluge za virtuelizaciju u sledećim segmentima:

  • Isporuka i instalacija komponenti sistema
  • Implementacija sistema i implementacija virtuelizacionog softvera
  • Migracija korisničkih aplikacija na virtuelizovano okruženje

U cilju implementacije virtuelizacionih platformi kao i ostalih korisničkih aplikacija na što kvalitetnijem i pouzdanom hardveru kompanija Amber Software sa ponosom ističe svoju saradnju i partnerski odnos sa kompanijama poput IBM, Dell-EMC i HP.

Amber Software je u ovom segmentu u prilici da ponudi i implementira u potpunosti integrisane sisteme koji objedinjuju infrastrukturu i virtuealizacionu platformu.

U skladu sa zahtevima korisnika, Amber Software kreira i prilagođena rešenja bazirana na proizvodima renomiranih svetskih kompanija.

Security rešenja – Checkpoint, Juniper Networks, Cisco systems, Fortinet

 

Virtuelizacija servera (Server Virtualization)

U cilju efikasnog iskorišćenja IT resursa i značajnog smanjenja inicijalnog i operativnog ulaganja u IT došlo je do razvoja savremenog rešenja koje danas nazivamo virtuelizacijom. Virtuelizacija servera predstavlja tehnologiju koja omogućava da se na jedan fizički server “smesti” više virtuelnih servera, u cilju optimizacije sistema, povećanja bezbednosti, lakšeg održavanja i investiranja u hardver, prostor i električnu energiju.

Virtuelizacija radnih stanica VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

Virtuelizacija desktop infrastrukture podrazumeva tehnologiju pomoću koje se korisniku uz pomoć kompjuterske mreže isporučuje centralizovana virtuelna mašina iz računarskog data centra (radna stanica). Tehnologija zahteva servere na kojima se smeštaju virtuelne radne stanice, kao i fizički “tanki” klijent ili računar za komunikaciju sa serverima.

Želite da sarađujete sa nama?

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, slobodno nas kontaktirajte.