Sigurnost i zaštita mreža i podataka

Praksa i statistika, koja se u ovom segmentu brižljivo sprovodi, ukazuju na činjenicu da većina neovlašćenih pritupa i upada u mreže kompanija donose značajne finansijske gubitke, a da sam oporavak sistema i podataka predstavlja dodatno finansijsko ulaganje kao i ulaganje u ljudske resurse, pri čemu veoma često trajni gubitak ili narušavanje poverljivosti podataka predstavlja i nenadoknadiv gubitak.

 

Kroz dugogodišnje iskustvo na ovom polju Amber Software neguje saradnju sa odabranim i vodećim vendorima opreme u ovom osetljivom IT segmentu kao što su:

 
 • Kompletnu zaštitu IT infrastrukture
 • Zaštitu servera i desktop računara
 • Zaštitu korporativnog e-mail sistema od malicioznog saobraćaja
 • Zaustavljanje napada u progresu/predviđanje i zaustavljanje mogućih upada unutar korporativne mreže
 • Centralizovano upravljanje zaštitom mreža i sistema
 • Blokiranje pristupa Web stranicama sa neprikladnim i malicioznim sadržajem
 • Intrusion prevention
 • Intrusion detection
 • Unified Threat Management (UTM) appliances
 • E-mail security
 • Data Security
 • Desktop protection
 • Server protection
 • Security management
 • Vulnerability management
 • Web content filtering

 • Firewall sistemi
 • IPS/IDS sistemi
 • Content Monitoring/Filtering
 • Antivirus na hostovima, mail box i na nivou GW
 • Antispam zaštita
 • Endpoint Security
 • WAF
 • SSL VP

Želite da sarađujete sa nama?

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, slobodno nas kontaktirajte.