Obuka korisnika

Višegodišnji rad na mnogobrojnim projektima, praktičnim primenama, projektovanju i instalacijama, čine polaznu osnovu našim sertifikovanim ekspertima za obuku, kako inženjerima kojima je neophodno dodatno usavršavanje tako i polaznicima koji se tek upoznaju sa komunikacionim standardima, opremom i servisima.

Amber Software raspolaže sa savremeno opremljenom laboratorijom, u kojoj, u zavisnosti od zahteva i potreba korisnika, naši sertifikovani inženjeri prenose svoja praktična iskustva na korisnike našeg trening centra.

U saradnji sa partnerskim kompanijama i proizvođačima opreme kompanija Amber organizuje obuke i kontinuiranu edukaciju o novim tehnologijama i trendovima u ICT industriji, kako bi korisnicima pomogli da u svom osnovnom biznisu maksimalno iskoriste prednosti IT resursa kojima raspolažu ili koje tek uvode u svoje organizacije.

Želite da sarađujete sa nama?

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, slobodno nas kontaktirajte.