Vaš partner za ICT poslove

Amber Software

  • Za sigurne podatke i komunikaciju
  •   Za pouzdanu i bezbednu mrežu
  •    Za održavan i raspoloživ sistem

Podstičemo razvoj i rast naših klijenata

Amber Software raspolaže savremeno opremljenom laboratorijom, u kojoj, u zavisnosti od zahteva i potreba klijenata, naši sertifikovani inženjeri prenose svoja praktična iskustva na korinike.

Računarske mreže i oprema

Za veliki broj kompanija pouzdana i efikasna komunikacija je ključni deo poslovne strategije. Zbog toga su računarske mreže, kao nezaobilazni segment savremenog poslovnog okruženja, upravno kritičan i jedan od najvažnijih elementa IT sistema. Kompanija Amber Software obezbeđuje infrastrukturna rešenja za realni odziv na zahteve i potrebe korisnika u domenu IT-a u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu.

Objedinjene komunikacije

Objedinjene komunikacije su skup aplikacija i uređaja nove generacije, koje korisnicima omogućavaju da dimenzionišu, kontrolišu i upravljaju pozivima, porukama, podacima i softverskim alatima sa bilo koje lokacije, koristeći bilo koji uređaj ili softverski interfejs. Obezbeđuju sinhroni rad svih aplikacija i softverskih alata i pored optimizacije poslovnih komunikacija utiču na produktivnost i kvalitet relacije među zaposlenima i klijentima.

Obuka korisnika

Višegodišnji rad na velikom broju složenih projekata, kroz praktičnu primenu u projektovanju i integraciji polazna su osnova našim sertifikovanim ekspertima za obuku, kako inženjera kojima je neophodno dodatno usavršavanje, tako i polaznika koji se tek upoznaju sa komunikacionim standardima, opremom i servisima.

Neki od naših klijenata

Naši partneri

Želite da sarađujete sa nama?

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, slobodno nas kontaktirajte.