O nama

Misija

Naša misija je da kroz primenu najsavremenijih informacionih tehnologija podstaknemo razvoj naših klijenata, omogućimo njihov rast i ostvarenje poslovnih rezultata.

Vizija

Naša vizija je da se kroz optimalna ulaganja u sve resurse i kvalitet procesa obezbedi konstantan razvoj i liderska pozicija među ICT kompanijama na teritoriji Srbije i regiona.

Čime se bavimo

Tim naših stručnjaka specijalizovanih za projektovanje, realizaciju i implementaciju najsloženijih rešenja i sistema iz domena ICT-a omogućava našim korisnicima rast, sigurnost i efikasnost u korišćenju sistema koje projektujemo, isporučujemo i održavamo.

Profil kompanije

Kompanija Amber Software je jedna od vodećih kompanija u segmentu projektovanja, isporuke i integracije ICT rešenja na teritoriji Vojvodine i Republike Srbije.

Osnovana je 1992. godine u Novom Sadu i u svojoj tridesetogodišnjoj istoriji sa uspehom pruža usluge korisnicima na teritoriji Srbije i regiona.

Tim naših stručnjaka specijalizovanih za projektovanje, realizaciju i implementaciju najsloženijih rešenja i sistema iz domena ICT-a svakodnevno unapređuje svoja znanja i veštine omogućujući našim korisnicima rast, sigurnost i efikasnost kroz eksploataciju sistema koje projektujemo, isporučujemo i održavamo.

Amber Software nudi kompletnu uslugu prodaje i integracije aktivne i pasivne mrežne opreme i infrastrukturnih sistema kao i izradu tehničke dokumentacije i end-to-end sertifikovanje realizovanih projekata.

Koristimo opremu renomiranih svetskih proizvođača, a u okviru naše tehničke operative i najsavremenije uređaje za testiranje i sertifikaciju UTP, FTP, SFTP i optičkih linkova i mreža, kao i merenja i optimizaciju wireless sistema.

Godinama uspešno sarađujemo sa najznačajnijim svetskim proizvođačima IT opreme kao što su: Cisco Systems, Juniper Networks, DellEMC, IBM, Eventide, Avaya, Motorola, Adva, CheckPoint, SonicWall, Novell, Axis, Schrack, Panduit, Belden, Fluke Networks i mnogi drugi.

U svom portfoliju kompanija Amber Software pruža usluge konsaltinga, projektovanja računarskih mreža, integracije ICT sistema i sistema za kolaboraciju kao i izvođenje radova u domenu ICT tehnologija, tehničku podršku, održavanje i finalnu obuku korisnika.

Kako bi svojim korisnicima pružili uvek raspoloživ i ujednačen kvalitet usluga kompanija Amber je u osnovu svog poslovanja uvela i primenjuje Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001, kao i ostale značajne ISO sertifikate (14001, 20000-1, 27001 i 45001) čime se našim korisnicima garantuje odgovoran i profesionalan pristup projektima koje realizujemo.

Kroz dugogodišnju uspešnu saradnju sa javnim sektorom i institucijama, velikim, srednjim i malim preduzećima, operaterima telekomunikacionih usluga i domaćom i stranom industrijom Amber Software je stvorio izuzetno veliku bazu korisnika na koju je kompanija posebno ponosna i prema kojoj se odnosi sa posebnom pažnjom.

U skladu sa strateškim planom razvoja, pored širenja na regionalno tržište, Amber Software usmerava svoju ponudu baziranu na najsavremenijim tehnološkim trendovima i potrebama korisnika, a naročito u segmentima Cloud computinga, Objedinjenih komunikacija, Sistemima tehničke zaštite i integrisanih Security servisa.

Principi politike poslovanja

Pažljiva selekcija kvalitetne opreme i edukacija kadrova, u koju Amber Software neprestano ulaže jedan je od preduslova za uspešno poslovanje u skladu sa našom dugoročnom strategijom.

Pružanje kvalitetnih usluga koje u potpunosti zadovoljavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnika

Obezbeđenje kvalitetne usluge uz istovremeno osvajanje novih tržišta i povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, težnja za ostvarenjem partnerskog – obostrano korisnog odnosa sa svim korisnicima i dobavljačima

Redovne obuke zaposlenih čime se garantuje obezbeđuje kompetentno i kvalitetno poslovanje

Praćenje novih trendova u oblasti ICT tehnologija je trajan cilj preduzeća.

Inovativne sposobnosti pojedinaca i timova konstantno razvijamo, podstičemo i unapređujemo!

Dosledna primena i stalno unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001, 14001, 20000-1, 27001 i 45001

Menadžment kompanije se svojim delovanjem trajno brine o ostvarenju neprekidnih ciklusa upravljačkih i izvršnih aktivnosti kojima se potrebe i želje korisnika pretvaraju u kvalitetnu uslugu, čime se obezbeđuje razvoj kompanije i zadovoljenje interesa i vizija na dobrobit nas i naših klijenata.

Sistem menadžmenta kvalitetom

Vodeći se svojom misijom i vizijom, kompanija Amber Software je uvela menadžment sistem koji integriše standarde: Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001, Sistem menadžmenta životnom sredinom ISO 14001, Sistem menadžmenta servisima ISO/IEC 20000-1, Sistem menadžmenta zaštite I bezbednosti informacija ISO/IEC 27001 i Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001..

Integrisani menadžment sistemi usvojeni su i implementirani u odnosu na realne procese i procedure, odnosno organizacioni i tehnološki razvoj koji je kompanija dostigla.

Rukovodstvo Amber Software svoju obavezu za uspostavljanje, održavanje i stalno unapređenje Sistema menadžmenta kvalitetom sprovodi kroz:

  • jasno utvrđenu politiku kvaliteta i strateške i operativne ciljeve
  • definisane procese rukovođenja, osnovne procese i procese podrške
  • definisane merljive ciljeve u procesima
  • stalno i periodično preispitivanje Sistema menadžmenta kvalitetom
  • obezbeđenje neophodnih resursa za uspešno odvijanje procesa u šta spadaju kompetencije zaposlenih i adekvatna oprema i uslovi za rad
  • opredeljenje ka zadovoljenju zahteva korisnika

Amber Software vodi računa o bezbednosti i zdravlju na radu ostvarivanjem uslova rada u kojima se preduzimaju mere i aktivnosti u cilju zaštite  života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo.

Zaposleni, podizvođači kao i rukovodstvo Amber Software su u obavezi da se pridržavaju propisanih standarda u svom svakodnevnom poslovanju.

Želite da sarađujete sa nama?

Ukoliko želite da sarađujete sa nama, slobodno nas kontaktirajte.